ANSIKTET ÄR VÂRT LIV OCH PERSONLIGHETS SPEGEL

Ögonen är själens spegel.

När vi föds, växer vârt kranium tills den stabiliseras och dâ ändras den inte mera.
Man kan säga att konstitutionen är formad och ansiktet har en form som betyder nâgot.
Under vârt liv kan vi gâ ner i vikt och bli tjockare. Alla dessa ändringar kommer att märkas i vârt ansikte och dom producerar olika efekter i vâr personlighet.

Om vi inte använder oss av plastik kirurgi, sâ är den centrala delen av ansiktet, den som minst ändras, efter den kommer övre delen av ansiktet.
Den som under ârens lopp nästan alltid ändras, är den undre delen av ansiktet.

När vi föds, kommer vi till världen utan egna ägodelar, utan materiella ägodelar. När vâr kropp dör, kommer vi att gâ ifrân världen pâ samma sätt: utan nâgot materiellt, vi kommer att ta med oss all vâr kunskap och det vi spirituellt kultiverat.

Varför samlar vi pâ saker under vârt liv?

Antagligen för att vi tycker om att känna stöd och beskydd, bâde materiellt och spirituellt. Detta kommer att manifesteras i nedre delen av ansiktet, som är delen som mest ändras under âren. Orsakerna och dragen kan vara olika.
Den kinesiska traditionen talar om Himmel, Jord och människa. Det är nâgot vi bör ta hänsyn till.

Vi kan bara ändra tvâ av dom tre delarna: Jorden och människan.

Himmel delen är vägen vi tar i vârt liv. Det är en bred väg och vi kan välja ât vilket hâll vi ska gâ. Hur vi gâr vägen, är Jordens del. Hur och när vi vill göra det är människans del. Människan är fri.

Även om vi har frihet att aktuera, sâ pâverkar vâr omgivning oss. Allt som händer i vârt liv, lämnar sina spâr i vârt ansikte.

Ansiktstolkning är att veta hur man ska tolka signalerna och spâren i ansiktet.

AV OLGA GARCIA

http://www.fengshuiartcenter.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=136&lang=es